پایانه مواد معدنی

پایانه مواد معدنی در بندر شهید رجایی شرکت پدیدآوران امید پارس دارای یک پایانه مواد معدنی در اراضی ۲۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی است که در آن به ارائه خدمات پایانه ای به برخی از صادرکنندگان مواد معدنی می پردازد.
 این پایانه به مساحت ۳۰ هزار متر مربع در سال های اخیر عمدتاً برای صادرات سنگ گچ، سنگ آهن و سایر مواد معدنی از بندر شهید رجایی مورد بهره برداری قرار گرفته است.