پورت اپراتوری پایانه فله خشک

شرکت پدیدآوران امید پارس یکی از بزرگترین پورت اپراتورهای فعال در بازار امور بندری در بنادر جمهوری اسلامی ایران بوده و پورت اپراتور پایانه کالاهای فله خشک بندر شهیدرجایی میباشد. طیف خدمات این پایانه دربرگیرنده تخلیه و بارگیری کشتی های حمل کننده انواع کالاهای اساسی و غلات، محصولات کشاورزی و نهاده های دامی، مواد معدنی، و کودهای شیمیایی است. فعالیت این شرکت در پایانه کالای فله خشک مجتمع بندری شهید رجایی موجب ثبت رکوردهای جدیدی در بخش بنادر کشور گردیده است.


پورت اپراتوری پایانه کالاهای عمومی

شرکت پدید آوران امید پارس در شمار توانمندترین پورت اپراتورهای بخش کالاهای عمومی بازار بنادر جمهوری اسلامی ایران نیز هست. این شرکت با بهره مندی از امتیاز پورت اپراتوری پایانه کالاهای عمومی در مجتمع بندری شهیدرجایی و برخورداری از  ناوگان بی نظیزی از تجهیزات بندری و پایانه ای و نیروی انسانی ماهر و متخصص، مجموعه متنوعی از خدمات را به کشتی های حمل کننده فراورده های فلزی و آلیاژی، محموله های پروژه ای و نگله های فوق سنگین، و کالاهای نیم فله ارائه می دهد.


پایانه های اختصاصی

شرکت پدید آوران امید پارس دارای دو پایانه اختصاصی کانتینری، و یک پایانه اختصاصی ریلی در بندر شهیدرجایی است. این پایانه ها از مجموعه بی نظیری از تسهیلات پایانه ای ( از جمله زیرساخت محوطه، انبار، هانگار، اتصال به شبکه راه آهن، زیرساخت ویژه دپوی کانتینرهای یخچالی ، سامانه نرم افزاری عملیات پایانه ای و...) و ناوگان ممتاز تجهیزات پایانه ای (شامل تجهیزات ترانستینر، ریچ استاکر، ام.تی.استاکر، کانت چامپ، سایدلیفت، تاپ لیفت، کشنده های پایانه ای، انواع لیفتراک های سنگین و سبک و بسیاری تجهیزات دیگر) برخوردار بوده و عملیات آنها متکی به نیروی انسانی متخصص و ماهر شرکت پدیدآوران امید پارس است. امکانات بی نظیر این پایانه های اختصاصی در بندر شهیدرجایی محیطی مطمئن و کارآمد را برای عرضه خدمات لجستیکی ممتاز به مشتریان و صاحبان کالا در مجتمع بندری شهیدرجایی فراهم آورده است.