پایانه کانتینری اختصاصی شاهد

پایانه کانتینری اختصاصی شاهدپایانه اختصاصی شاهد یکی از اولین پایانه های کانتینری تاسیس شده در مجتمع بندری شهید رجایی است که از نظر برخورداری  تسهیلات و تجهیزات پایانه ای در شمار مجهزترین پایانه‌های این بندر به شمار می‌آید .
این پایانه دارای محوطه آسفالتی به مساحت ۱۲ هکتار، دو باب انبار مسقف، یک باب انبارهانگار،  دو باب ساختمان اداری،  یک ایستگاه آتش نشانی و دوباب تعمیرگاه فنی است . ناوگان تجهیزاتی این پایانه شامل دو دستگاه ترانستینر، دو دستگاه ریچ استاکر، یک دستگاه سایت  لیفت،  چهار دستگاه لیفتراک سبک و یک دستگاه لیفتراک سنگین است.
علاوه بر این پایانه اختصاصی شاهد در شمار محدود  پایانه های اختصاصی در بندر شهید رجایی میباشد که دارای امتیاز اتصال به شبکه راه آهن است.  این پایانه اختصاصی با تسهیلات و ناوگان تجهیزاتی متمایز خود آماده ارائه کلیه خدمات لجستیک بندری به صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی میباشد.