پایانه کالاهای عمومی و متفرقه (جنرال کارگو)

پایانه شماره یک کالاهای عمومی و متفرقه - مجتمع بندری شهید رجاییشرکت پدید آوران امید پارس به موجب قرار داد با اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان، به عنوان پورت اپراتور پایانه شماره یک کالاهای عمومی و متفرقه (جنرال کارگو) مجتمع بندری شهید رجایی فعالیت می نماید.

این پایانه یکی از بزرگترین و مجهزترین  پایانه های امور بندری در بنادر تجاری کشور است که تسهیلات و خدمات بندری مورد نیاز برای تخلیه و باگیری محموله های کالاهای عمومی وارداتی، صادراتی، ترانزیتی، کابوتاژی و مرجوعی وارد شونده از دریا و خشکی و همچنین انبارداری این گونه محموله ها را عرضه می نماید. مساحت اراضی ومحوطه های رو باز این پایانه به ۱۱۶۶۲۸ متر مربع  بالغ شده و مساحت فضای انبارشی مسقف آن در قالب سه باب انبار سرپوشیده  ۲۶۱۰۰ متر مربع  است.

این پایانه یکی از قطب های جذب کننده جریان صادرات و واردات کالاهای عمومی و متفرقه (مانند آهن آلات، فرآورده های آلیاژی وفولادی، نگله های سنگین و پروژه ای و انواع محموله های نیم فله ای ) به بنادر تجاری کشور است.

درپایانه شماره یک کالاهای عمومی و متفرقه درسال ۱۳۹۸ واردات و صادرات کالاهای متفرقه به تناژ۱۱۸۴۰۳۰ تـن انجام پذیرفته واین پایانه محل اشتغال
 ۲۲۰ نفر نیروی متخصص و ماهر در مجتمع بندری شهید رجایی می باشد.