حفاظت و بازرسی/آتش نشانی و امداد/HSE

شرکت پدیدآوران امید پارس به پاس التزام ویژه‌ای که به امنیت، ایمنی بهداشت و محیط زیست دارد، اقدام به سازماندهی واحدهای راهبردی برای ارتقای این ارکان حیاتی در تمام شئون فعالیت‌های خود نموده است.
امور حفاظت و بازرسی شرکت پدیدآوران امید پارس، رده ای متشکل از تعداد یکصدو ده نفر نیروی انسانی متخصص است که به تامین نظم و امنیت اماکن و محوطه ها، حفاظت از اموال، تاسیسات، کالاها و تجهیزات، حفاظت فیزیکی و گشت های سیار شبانه روزی اشتغال دارند. این واحد سازمانی همچنین از مدرن ترین سامانه‌ها و تجهیزات حفاظتی برای تامین نظم و امنیت در حوزه فعالیت شرکت بهره می‌گیرد. افزون بر این امور حفاظت و بازرسی شرکت پدیدآوران امید پارس با یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در مجتمع بندری شهید رجایی همکاری تنگاتنگی داشته و یکی از نقش آفرینان مهم تامین امنیت در راهبردی ترین بندر تجاری کشور به شمار می‌آید.

آتش نشانی و امداد شرکت پدیدآوران امید پارس یکی از واحدهای سازمانی تابع امور حفاظت و بازرسی است که با در اختیار داشتن هفده نفر نیروی آتش نشان خبره، دو دستگاه خودروی آتش نشانی، یک دستگاه کامیون آبرسان سی هزار لیتری و یک دستگاه خودروی پیشرو یکی از قوی‌ترین نیروهای آتش نشانی وابسته به بخش خصوصی در بندر شهید رجایی و شهر بندر عباس به شمار می آید.

همچنین این شرکت با التزام به استقرار، بهبود ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی در فعالیت های خود، اقدام به سازماندهی واحد HSE  از کارشناسان و افسران خبره نموده است. این واحد سازمانی با برنامه ریزی، اجرا و کنترل دقیق برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و مدیریت زیست محیطی همواره درصدد شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی و جنبه‌های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت بوده و به کنترل موثر ریسک ها و پیامدهای زیست محیطی بارز در فعالیتهای شرکت اهتمام دارد. 
با اتکا به تدابیر و اقدامات به اجرا درآمده در این واحد سازمانی، شرکت پدیدآوران امید پارس سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت زیست محیطی موثر تحت استانداردهای جهانی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ و  ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ برخوردار بوده و در این زمینه نیز دارای گواهینامه استقرار سیستم های مدیریتی مزبور از مراجع معتبر بین المللی است.