عضویت ها، افتخارات و دستاوردها


 

تخلیه تناژ ۱۴۸۳۱ تن گندم و ۸۲ هزار کیسه برنج طی یک شبانه روز از یک فروند کشتی و ارتقاء نرم عملیاتی تخلیه کالای اساسی در پایانه فله بندرشهید رجایی توسط شرکت پدید آوران امید پارس در سال ۱۳۹۹

 
تقدیر و تشکر جناب آقای علیرضا محمدی کرجی ران مدیـر کل محترم بنادر ودریانوردی هرمزگان ازجناب آقای مهندس محمدرضا قائم مقامی مدیر عامل محتـرم و مجموعه همکاران گرامی درخصوص  کسب رکـورد تخلیـه محموله گنـدم از شنـاور در ۴۲ ساعت شبانه روز به تنـاژ ۱۳۸۴۱ تـن   

کسب رکورد تخلیه ۱.۱۲۰.۰۰۰ تن کالای اساسی و استراتژیک در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ در پایانه فله مجتمع بندری شهید رجایی توسط شرکت پدید آوران امید پارس    تقدیر مدیر کل محترم بنادر دریانوردی هرمزگان از مدیریت شرکت پدیدآوران امید پارس در روز ملی آتش نشانی و ایمنی  به پاس خدمات شایسته و تلاش های ارزنده جهت دستیابی به اهداف والای ایمنی وبهداشت کار، کنترل حوادث، پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت همکاران گرامی