حیات شرکت

 
 

شرکت پدیدآوران امید پارس فعالیت خود در عرصه بنادر جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با انتقال امتیاز بهره برداری از چندین پایانه بندری و اختصاصی در مجتمع بندری شهید رجایی و در اختیار گرفتن منابع کسب و کارهای این پایانه ها، این شرکت عملا ورودی قدرتمندانه به صنعت پایانه داری بنادر کشور داشت. از آن زمان تاکنون این شرکت توانسته علاوه بر ارائه خدماتی ممتاز به مشتریان خود در بندر شهیدرجایی، بسیاری از مشتریان کلیدی و صنایع حیاتی کشور را به متمرکز ساختن زنجیره های تامین خود در این مجتمع بندری ترغیب نموده و زنجیره ارزش بزرگ ترین بندر تجاری کشور را مستحکم تر و پربارتر نماید. بر اساس درک موهبت های ویژه بنادر و شبکه حمل و نقلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نگاه راهبردی به انبوه تحولاتی که در دهه آینده متوجه صنعت پایانه داری بنادر کشور خواهد شد، شرکت پدیدآوران امید پارس قصد دارد که برای نیل به سطح «تراز جهانی صنعت پایانه داری بنادر» گام هایی بلند برداشته و جهشی مثال زدنی به فضای بهبود و تحول داشته باشد.