چشم انداز و ماموریت


چشم انداز

 

ایفای نقش یک پایانه دار بین المللی پیشتاز و ممتاز و ارتقای صنعت پایانه داری بنادر جمهوری اسلامی ایران به سطح تراز جهانی آن
 

بیانیه ماموریت

 

شرکت پدیدآوران امید پارس یکی از بزرگ­ترین پایانه داران بنادر جمهوری اسلامی ایران است که پورت اپراتوری چند پایانه دریایی و راهبری چندین پایانه اختصاصی ریلی و کانتینری را در بنادر کشور به عهده دارد. کسب­ و­کارهای عمده این شرکت دربرگیرنده عرضه خدمات پایانه ­ای و خدمات لجستیکی در پایانه ­های کالای فله خشک، پایانه­ های کالاهای عمومی، پایانه­ های کانتینری و پایانه­ های ریلی است.
 شرکت پدیدآوران امید پارس در اوان انقلاب صنعتی چهارم که تمام کسب­ وکارهای جهان با تحولاتی بنیادین مواجه شده ­اند، ملتزم به رشد و ارتقای نقش خود به سطح یک پایانه ­دار بین­ المللی پیشتاز و ممتاز در سطح تراز جهانی صنعت پایانه­ داری بنادر است. در این زمینه این شرکت در کمال آینده­ نگری بر تعالی منابع انسانی خود، نوآوری در تمام جنبه ­های کسب و کارها، و بهره ­گیری از اهرم فناوری برای پیشبرد راهبرد توسعه و تعالی خود اتکا دارد. این شرکت در پی آن است که با ایجاد روحیه همدلی، تولید دانش،  و ایجاد هم ­افزایی در تمامی اجزای خود به «بهبود مستمر» در فرایندهای کسب و کارهای خود دست یافته و در عین حال با دستیابی به خرد و اتکا به اهرم فناوری­های نوین، «بهبودهای جهشی» لازم برای تحقق چشم انداز خود را توسعه دهد. با تعقیب تحقق همزمان و ترکیب این دو رویه «بهبود»، شرکت در پی خلق ارزش پایدار و متوازن برای تمامی ذینفعان شرکت ( از جمله مشتریان، سهامداران، کارکنان، جامعه دریایی-بندری و بخش دولتی) خواهد بود.