معرفی شرکت

معرفی شرکت
 

شرکت پدید آوران امید پارس یکی از بزرگ ترین شرکت های ارائه کننده خدمات بندری در بخش بنادر جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور تخصصی بر روی کسب و کارهای بخش امور بندری (مشتمل بر عملیات کالاهای فله خشک و عملیات کالاهای عمومی) و لجستیک کانتینری تمرکز دارد. این شرکت به طور رسمی طرف قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی بوده و علاوه بر در اختیار داشتن پایانه های بندری کالاهای فله خشک و پایانه کالاهای عمومی مجتمع بندری شهیدرجایی، دو پایانه اختصاصی کانتینری، یک پایانه اختصاصی ریلی کانتینری، یک پایانه صادرات مواد معدنی را در اختیار دارد. این شرکت با بهره مندی از یک ناوگان کم نظیر پایانه ای، در اختیار داشتن بیش از ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی (عمدتاً ماهر و متخصص) شاغل در بندر شهید رجایی، اتکا به سرمایه گذاری های چشمگیر سهامداران، و تعامل هم افزا با شرکت های هم خانواده، دارای استعدادی کم نظیر در صنعت پایانه داری بنادر جمهوری اسلامی ایران است.