در راستای ارائـه خـدمات مطلوب و تسهیـل در امـر تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بنـدری شهید رجایی، الحاق تجهیـزات راهبـردی و استراتژیک ویژه امور بنـدری و امورکانتینـری توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس

۰۲ آذر ۱۴۰۰
الحاق این ناوگان تجهیزات با سرمایه گذاری بالغ بـر ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو و با هـدف ارائـه خدمات با کیفیت‌تر، افزایش سـرعت و تـوان عملیاتـی، تسهیـل در امــر تخلیه و بارگیری کالا و بالابـردن ضـریب ایمنـی در مجتمـع بنـدری شهیـد رجـایـی و همچنیـن ایجاد اشتغال بـرای حدود ۱۹۰ نفـر نیـروی انسانـی توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس صورت گرفته است.

این ناوگان تجهیـزات شامـل:

1⃣ تعداد ۲۸ دستگاه کشنده تربرگ تراکتور و کفی

2⃣ تعداد ۱۰ دستگاه کمپرسی ماموت مخصوص حمـل کالاهای فلـه

3⃣ تعداد یک دستگاه ریـچ استاکر

4⃣ تعداد ۶ دستگاه لیفتراک سبک
 
5⃣ تعداد دو دستگاه لـودر سنگین مخصوص تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و فلـه خشک

6⃣ تعداد یکدستگاه جرثقیل ۱۵۰ تـن موبایل سنگین

7⃣ تعداد ۴ دستگاه کفی کوتاه مخصوص حمل کالای متفرقـه
 
8⃣ تعداد ۱۴ عدد قیف مخصوص تخلیه کالاهای فلـه خشک

9⃣ تعداد ۶ دستگاه وانت تویوتا دوکابین

0⃣ 1⃣ تعداد دو دستگاه جاروب مکانیزه بابکت

می‌باشد و به صورت کامل از مهر ماه امسال وارد چرخه عملیات بنـدر شهید رجایـی گردیده است.


روابط عمومی شرکت پدید آوران امیـد پارس