تقدیر و تجلیل از شرکت پدید آوران امید پارس به عنوان شرکت برگزیده استان هرمزگان در حوزه ایجاد اشتغال و اجرای صحیح روابط کار در سال ۱۳۹۹

۰۷ تیر ۱۴۰۰
تقدیر و تجلیل از شرکت پدید آوران امید پارس به عنوان شرکت برگزیده استان هرمزگان در حوزه ایجاد اشتغال و اجرای صحیح روابط کار در سال ۱۳۹۹ 


 طی جلسه‌ای که امروز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه در محل استانداری هرمزگان و با حضور جناب آقای رئوفی معاونت محتـرم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و ریاست کمیسیون کارگری استان هرمزگان، جناب آقای ابراهیمی مدیر کل محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان، جناب آقای محمدی کرجی ران مدیر کل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار گردید، از مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس جناب آقای مهندس محمدرضا قائم مقامـی، جناب آقای دکتر عبدالهی ریاست محتـرم هیئت مدیره و جناب آقای دکتر زندیار عضو محتـرم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس به عنوان شرکت برگزیده استان هرمزگان در حـوزه اشتغال زایی و اجرای صحیح روابط کار در سال ۱۳۹۹  تقدیـر و تجلیل به عمل آمـد.

????روابط عمومی شرکت پدید آوران امید پارس