تقدیر ریاست محتـرم هیئت مدیره نظام پرستاری استان سرکار خانم ندا سلطانـی از مدیر عامل محترم ، عضو محترم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس و مشاور محترم مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

۱۸ بهمن ۱۳۹۹

روز شنبه هجدهم بهمن ماه سرکار خانم کبری داوودی یکی از اعضاء محترم شورای عالی نظام پرستاری کشور و عضو هیئت رئیسه نظام پرستاری استان ، جناب آقای مسلم پالیک نائب رئیس محترم نظام پرستاری و جناب آقای کیوان جوهرمسئول محترم نظام پرستاری استان با حضور در دفتر مدیر عامل محتـرم شرکت پدید آوران امید پارس از جناب آقای مهندس محمدرضا قائم مقامی در خصوص توجه و نگاه ویژه ایشان به موضوع مسئولیت های اجتماعی، همچنین تقدیر و تجلیل شرکت پدید آوران امید پارس از یکصـد پرستار نمونه، کادر درمانی و همچنین خانواده های معزز پرستاران شهیده مدافع سلامت شهر بندرعباس، در میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت زینب کبری (س) و روز بزرگداشت مقام پرستار که  ماه گذشته انجام گردید، به نمایندگی از ریاست محتـرم هیئت مدیره نظام پرستاری استان تقدیر و تشکـرنمودنـد.
شایان ذکر است در این مراسم از جناب آقای دکتر محمود زندیار  عضو محترم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس و جناب آقای محمد پالیک مشاور محتـرم مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء نیز به پاس همراهی ایشان در تحقق این امر نیک و مصلحانه،تقدیر و تجلیل به عمل آمد.