یونس عطایی

یونس عطایی
-

سمت :

ریاست آمار و اطلاعات شرکت پدید آوران امید پارس

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :info@paopco.com