مهدی رستگاری

مهدی رستگاری

سمت :

ریاست طرح و توسعه شرکت پدید آوران امید پارس

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :

m.rastegari@paopco.com