مصطفی نوری زاده

مصطفی نوری زاده

سمت :

ریاست فناوری اطلاعات شرکت پدید آوران امید پارس

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :it@paopco.com