مواد شیمیایی و فرآورده های پتروشیمی

مواد شیمیایی و فرآورده های پتروشیمی

انواع فراورده های شیمیایی و پتروشیمی از مهم‌ترین اقلام بازار صادرات محسوب شده که میزان سهم فروش این مواد در صادرات غیرنفتی رقمی قابل توجه میباشد. شرکت پدید آوران امید پارس با در اختیار داشتن بیش از ده انبار مسقف و بهره گیری از انواع تجهبزات سبک و سنگین بندری در بزرگترین بندر تجاری ایران ، خدمات تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، استریپ و استافینگ محموله های پتروشیمی (مانند انواع اتیلن‌ها و پلی‌اتیلن‌ها و کود های شیمیایی مانند کود اوره) را ارائه میدهد.