غلات، کالاهای اساسی و نهاده های دامی

غلات، کالاهای اساسی و نهاده های دامی


پایانه کالاهای فله خشک مجتمع بندری شهید رجایی یکی از مجهزترین پایانه های بندری کشور برای تخلیه غلات و کالاهای اساسی کشور به شمار آمده و شرکت پدیدآوران امید پارس نیز به عنوان پورت اپراتور آن عرضه کننده خدمات و تسهیلات برتر در این زمینه است. موقعیت جغرافیایی ممتاز این پایانه از نظر صنعت کشتیرانی، فاصله اندک بین لنگرگاه و اسکله، برخورداری آن از اسکله های عمیق، تجهیزات تخصصی تخلیه و بارگیری کشتی، تسهیلات توسعه یافته انبارش و ذخیره سازی، ناوگان مجهز تجهیزات پایانه ای ، و پرسنل متخصص و ماهر در زمینه عملیات بندری غلات و کالاهای اساسی آن را به عنوان یکی از بهترین پایانه های بندری کشور برای پذیرش این قسم کالاها ممتاز ساخته است. هم اکنون شرکت پدید آوران امید پارس یکی از نقش آفرینان اصلی در زنجیره های تامین گندم، شکر خام، برنج، ذرت جو و کنجاله سویا در مجتمع بندری شهیدرجایی به شمار می آید. علاوه بر این شرکت پدید آوران امید پارس آماده سرمایه گذاری برای توسعه «پایانه تخصصی غلات و کالاهای اساسی» در مجتمع بندری شهیدرجایی بوده و به حول و قوه الهی در صورت دریافت مجوز از سازمان معظم بنادر و دریانوردی در این زمینه وارد عمل خواهد گردید.