عملیات ریلی

عملیات ریلی


با توجه به اینکه اکثر مراکز کسب و کار شرکت پدیدآوران امید پارس از ظرفیت اتصال به شبکه سراسری راه آهن جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، این شبکه ریلی امکان تحقق حمل و نقل ترکیبی(چند وجهی) را برای مشتریان این شرکت فراهم آورده است. از جمله مهم ترین اتصالات شبکه ریلی مراکز کسب و کار این شرکت در بندر شهید رجایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
امتداد ریل متصل به شبکه راه آهن سراسری از تمام انبارهای تحت پوشش پایانه فله خشک، پایانه کالاهای عمومی و متفرقه (جنرال کارگو) در بندر شهید رجایی
امتداد ریل متصل به شبکه راه آهن سراسری به جوار اسکله ۱۴ بندر شهید رجایی برای حمل یکسره ریلی تمام محموله‌های بخش امور بندری به/از کشتی
امتداد ریل متصل به شبکه راه آهن سراسری به داخل پایانه کانتینری اختصاصی شاهد و مجاورت یکی از انبارهای آن
 شرکت پدیدآوران امید پارس دارای یک پایانه کانتینری ریلی مجهز و پیشرفته نیز در مجتمع بندری شهید رجایی می باشد که مشتریان این شرکت می‌توانند با بهره گیری از خدمات این پایانه انواع محموله های کانتینری خود را از طریق شبکه سراسری راه آهن به بندرشهید رجایی وارد نموده و یا از آن خارج نمایند.

از جمله ویژگی ها و مزایای این پایانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهره مندی بیش از ۳ کیلومتر خط ریلی اختصاصی در داخل پایانه برای مانور و شانتینگ ریلی 
دارای انبار مسقف به همراه سیستم روشنایی تهویه مناسب برای انبارش کالاهای خاص
بهره مندی از محوطه اختصاصی جهت استریپ کالا از کانتینر و استافینگ به واگن
برخورداری از ناوگان تجهیزاتی اختصاصی پایانه شامل یک دستگاه ترانستینر ، سه دستگاه ریچ استاکر
دارای واحد خدمات اسنادی مکانیزه
دارای ماژول باسکول جهت توزین کانتینر