محموله های نیم فله و نگله های متفرقه

محموله های نیم فله و نگله های متفرقه


شرکت پدید آوران امید پارس به عنوان پورت اپراتور بخش امور بندری در مجتمع بندری شهید رجایی تمام خدمات وتسهیلات تخصصی مورد نیاز انواع محموله های متفرقه و نیم فله در قالب صندوق ، کیسه جامبو، کیسه ، کالای پالتیزه، و سایر انواع محموله بندی را در پایانه شماره یک کالاهای عمومی این بندر به مشتریان ارائه می دهد. این شرکت دارای بهترین امکانات و مجرب ترین نیروهای انسانی بنادر تجاری کشور در زمینه عملیات این گونه محموله ها است.