نگله های پروژه ای و محموله های فوق سنگین

نگله های پروژه ای و محموله های فوق سنگین


پایانه شماره یک کالاهای عمومی مجتمع بندری شهیدرجایی  با بهره مندی از اسکله های عمیق ، تجهیزات پایانه ای ممتاز ، امکانات انبارشی ویژه و نیروهای انسانی متخصص و مجرب امکانات لازم برای عملیات بندری هر گونه نگله پروژه ای و محموله فوق سنگین را در این بندر دارد. در این زمینه شرکت پدیدآوران امید پارس آماده ارائه خدمات تخصصی لازم به تمام صنایع، بازرگانان ، سازمان های عمومی و دولتی کشور در مجتمع بندری شهیدرجایی است.