فراورده های فلزی و آلیاژی

فراورده های فلزی و آلیاژی

با توجه به توسعه صنایع فلزی و آلیاژی در استان هرمزگان و توسعه یافتگی اتصال سرزمینی مجتمع بندری شهید رجایی با تمام مراکز تولیدی این صنایع در سرتاسر کشور، پایانه کالاهای عمومی شماره یک این بندر به عنوان قطب جذب کننده محموله های فلزی و آلیاژی این صنایع در بنادر جنوبی کشور عمل می کند. تسهیلات و خدمات بندری ممتاز این پایانه علاوه بر آن که یکی از نقاط اتکای توسعه صنایع فلزی استان هرمزگان بوده، بستری مناسبی را برای تسهیل مبادلات تجاری کلیه صنایع فلزی و آلیاژی کشور فراهم آورده است.با عنایت به پتانسیل ارتقای ظرفیت و فناوری این پایانه ، شرکت پدیدآوران امید پارس در پی سرمایه گذاری در زمینه توسعه «پایانه تخصصی فراورده های فلزی و آلیاژی» در مجتمع بندری شهید رجایی است که انشاءالله تعالی با دریافت موافقت و مساعدت سازمان معظم بنادر و دریانوردی در این زمینه وارد عمل خواهد شد.